ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ:

Mariya Savchuk

e-mail:
mariya.savchuk@bazaltinvest.eu

mobile:
+48 518 717 819

O bazalcie

Powstawanie bazaltu

Przedstawiamy krótki opis tego, jak powstał bazalt, czym jest i jakie ma właściwości oraz do czego możemy go użyć, z korzyścią dla nas i środowiska.

Bazalt to kamień niezwykły, nad którym pieczołowicie pracował czas, temperatura i ciśnienie. Tworzony w epoce prekambryjskiej ponad 4 miliardy lat przed naszą erą, kiedy rodziło się życie na Ziemi, uzyskiwał właściwości, które dziś są użyteczne człowiekowi. Większość z nich przedstawimy w kolejnych podrozdziałach...

Zastosowanie bazaltu

Będąc kamieniem o najlepszych właściwościach fizycznych i chemicznych w budownictwie oraz w najwyższym stopniu neutralnym, a nawet leczniczym dla człowieka, zasłużenie zaznaczał swoją obecność w architekturze przez tysiące lat. Bazalt swoimi parametrami wyznacza wiele punktów odniesienia dla nowoczesnych materiałów w budownictwie. Jego doskonałe właściwości, jak choćby kilka z nich: odporność na uderzenia, ściskanie, odporność na wodę, skoki temperatury czy mróz i nikłą ścieralność, były zawsze wzorcem dla materiałów budowlanych obowiązujących we wszystkich epokach architektonicznych. Uszlachetnianie materiałów kamiennych, zbliżonych do bazaltu, poprzez obróbkę chemiczno - mechaniczną czy syntezę wielu składników, nigdy nie było tak doskonałe, by skutecznie „podrobić” strukturę bazaltu.

Nasi kontrahenci wykorzystują bazalt w następujących dziedzinach:


• Budownictwo drogowe – kruszywa pod drogi, elementy utwardzania nawierzchni, uszlachetnianie betonów włóknem bazaltowym, naturalna kostka brukowa produkowana ręcznie i maszynowo, płyty drogowe, krawężniki, płyty chodnikowe, płyty schodowe, etc… docinane na wymagany wymiar i pod często bardzo skomplikowane wzory.

• Budownictwo mieszkaniowe i biurowe – beton uszlachetniony włóknami bazaltowymi, kruszywa, formak, kamień murowy, płyty elewacyjne. Wykończenie wnętrz budynków: płyty posadzkowe, schody, parapety; luksusowe wykończenie salonów, kominków, saun, sal konferencyjnych i gabinetów, ogrodów, podjazdów, ścieżek, rzeźb ogrodowych, etc… a nawet mebli z kompozytów bazaltowych i ciętych z płyt i we wszelkich kształtach.

• Budownictwo przemysłowe i miejskie – bruk bazaltowy na drogi, parkingi, podjazdy, składowiska i magazyny; krawężniki, pomniki z rzeźb bazaltowych, cokoły, etc… W Europie odnajdujemy elementy architektury miejskiej wykonanej z bazaltu lub w bazalcie sprzed kilku tysięcy lat! Np. Colosseum, Forum Romanum i megality rzeźbione na całym świecie w epoce Neolitu.

• Ciepłownictwo i przesył cieczy – rury bazaltowe do przesyłu wody i innych cieczy. Poprzez chemiczną neutralność i odporność na związki chemiczne oraz idealne właściwości izolacji cieplnej, niepozwalającej na utratę ciepła przesyłanych cieczy.

• Inne zastosowania – medycyna – bazaltowe kamienie do masażu. Niepowtarzalne poprzez swoje właściwości wulkaniczne i powolne oddawania ciepła; kompozyty

Twardość

Naturalny bazalt, to bardzo twardy kamień, który w 10-cio stopniowej skali Mohsa, otrzymał ponad 8 stopni. Dla porównania, to odpowiednik twardej hartowanej stali lub korundu w śród minerałów, używanego do cięcia szkła. Mimo wysokiej odporności na ścieranie i nacisk, nadaje się do obróbki kamieniarskiej i przerobu na materiały budowlane we wszystkich dziedzinach budownictwa.

Odporność na czynniki chemiczne i fizyczne oraz brak promieniowania stawiają bazalt na 1-szym miejscu wśród wszystkich kamieni naturalnych Ziemi, pod względem bezpiecznego służenia człowiekowi. Niepowtarzalna przyjazność organizmom żywym naszej planety objawia się również w składzie mineralnym tej skały. Mączka bazaltowa jest doskonałym nawozem i rekultywatorem zanieczyszczonej powierzchni ziemi i wód a tkaniny, wełny mineralne i kompozyty powstałe z topionego bazaltu, tworzą bazę tysięcy produktów i półproduktów we wszystkich dziedzinach naszego życia. Bazalt znajdziemy wszędzie tam, gdzie potrzebne są nadzwyczajne właściwości tworzywa i budulca. Od włókien bazaltowych do zbrojenia betonu, elementów budowy dróg i mostów, niezniszczalnych rur do wody i niebezpiecznych chemikaliów, aż po karoserie najdroższych aut świata i elementy technologii kosmicznych, oraz wiele innych przykładów wykorzystania bazaltu. Wszędzie tam znajduje się prehistoryczna skała, obecna od początku tworzenia świata. Używając bazaltu, kontynuujemy naszą cywilizacyjną wędrówkę, zmierzając do perfekcji w roztropnym wykorzystywaniu darów natury. Niegdyś wyzwanie dla rzemieślników, ręcznie obrabiających ten trwały budulec, jak również wielki wysiłek logistyczny pozyskiwania i transportu słupów tego krystalicznego kamienia. Dziś technologia, udoskonalana przez setki lat, wspiera nas i pomaga kontynuować dzieło, które mamy w swej naturze - by stale szukać harmonii...

Zapraszamy do zapoznania się z wiedzą o kamieniu, który towarzyszył człowiekowi od pradziejów, będąc stałym elementem ekosystemu naszej planety.

Parametry fizyko-chemiczne / korzyści

Pochodzenie i występowanie bazaltu

Z geologicznego punktu widzenia, według znanych i stosowanych obecnie metod badawczych, bazalt jest litą skałą wulkanicznego pochodzenia, powstałą 4,6 mld lat p.n.e. w okresie prekambryjskim, a więc wtedy, gdy na Ziemi rodziło się życie, jeszcze przed występowaniem organizmów żywych. Spotykany jest w różnych formach, takich jak żyły, pokrywy lawowe oraz wulkaniczne stożki. Występuje na powierzchni całej kuli ziemskiej. Bazaltowy płaszcz Ziemi, chroni dostępu do jądra planety. Erupcje wulkanów, od miliardów lat, wyrzucają lawę bazaltową na powierzchnię, pozwalając na eksploatację wystygłych złóż kopalnianych. Ostatni przypadek wylewu lawy i emisji pyłu bazaltowego do atmosfery miał miejsce w Islandii w kwietniu 2010roku, blokując ruch powietrzny nad Europą.

Struktura i odporność bazaltu

Zazwyczaj posiada drobnoziarnistą strukturę, co pozwala na polerowanie, płomieniowanie powierzchni i inne rodzaje obróbki. Ze względu na doskonałość cech fizyczno-chemicznych, nie wymaga specjalnych zabiegów impregnujących w celu zabezpieczenia przed:

1. wilgocią
2. promieniowaniem UV
3. korozją
4. mrozem
5. kwasami
6. zasadami
7. solami
8. wysokimi temperaturami
9. mrozem – całkowicie mrozoodporna
10. ścieraniem
11. ściskaniem

Skala odporności bazaltu to od -70 do 150 stopni Celsjusza, przy zachowaniu wszystkich parametrów użytkowych.

Kolorystyka bazaltu

Wyszczególnia się takie kolory jak: szary, popielaty oraz czarny z różnymi odcieniami. Wydobywany w naszym złożu na Ukrainie ma odcień nieznacznie niebieski przy szlifowaniu, czarny przy łamaniu i łupaniu, ciemnoszary przy promieniowaniu.

Topiony bazalt

Nierzadko również bazalt jest przetapiany – dopiero wówczas nadaje się on do produkcji pewnych elementów nadających się do wykorzystania w budownictwie takich jak:

• Wełna mineralna wykorzystywana, jako materiał izolacyjny

• Rury i kształtki bazaltowe do transmisji cieczy takich jak kwasy, woda,

• Maty trudnościeralne i odporne na rozciąganie (alpinistyka)

Wyroby wykonane z przetopionego bazaltu mają twardość ok. 8,5 w 10-cio stopniowej skali Mohsa i dlatego są stosowane jako materiały trudnościeralne i odporne na wszelkie czynniki zewnętrzne.

Ścieralność / twardość bazaltu

Wyjątkowo twardy, ciężki i niezwykle wytrzymały, odporny nawet na działanie kwasów.

© Copyright 2011 Bazaltinvest.

BAZALT INVEST

www.bazaltinvest.eu
http://www.kostka-bazaltowa.pl